Slider

Rehabilitacja i terapia dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzona jest w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepłnosprawnej (GOAR) w ramach umowy z NFZ.. Realizujemy:
– rehabilitację ruchową,
– konsultacje i terapię psychologiczną,
– terapię pedagogiczną
– konsultacje i terapię neurologopedyczną.